Karin Kilander

är marknadsspecialist med över 20-årig internationell erfarenhet inom FMCG på både industri- och agentursidan. Både i Tyskland och Sverige har Karin visat att hon kan driva produkter och koncept till framgång. Under de 8 år som Karin levde i Sverige och jobbade för Pågen AB var hon bl.a. ansvarig för att lägga fundamentet för företagets framgångsrika lansering på den tyska marknaden.

Lars Kilander

är född i Sverige men uppvuxen i Tyskland. Lars har haft olika ledande befattningar inom distans- samt e-handelsföretag och även drivit uppbyggnad och internationalisering. Bland annat etablerade Lars ett tyskt distanshandelsföretag både i Sverige och Norge och var även styrelsesuppleant i Svenska Distanshandelsföreningen.

Kerstin Flemming

är distans- och ehandelsspecialist som har lärt känna handel från alla vinklar: såväl marknadsföring som försäljning, B2C och B2B, nationellt och internationellt. Med 20 år inom branschen har Kerstin inte bara samlat bred kunskap utan även byggt ett väl fungerande nätverk med experter och tjänsteleverantörer.

Kontakt