MARKNADSANALYS

Fundamentet för en lyckad expansion i Tyskland är en väl genomförd marknadsanalys. Vi på tysconnect identifierar målgrupper och konkurrenter, analyserar prissituationen samt organiserar och genomför kundenkäter efter dina behov.

MARKNADSPLAN

För din affärsplan utvecklar tysconnect en genomgripande marknadsplan. I denna uppvisas med vilka instrument och genom vilka kommunikations- och säljkanaler du når målgruppen på bästa sätt. Vi belyser givetvis även kostnadsbilden för föreslagna aktiviteter.

LOKAL FÖRANKRING

För expansion på en ny marknad räcker inte bara en direktöversättning av ditt marknadsmaterial. Därför granskar tysconnect kommunikationen och erbjudandet för att matcha kulturskillnaderna i Tyskland. Betalningslösningar, trygghetscertifikat och allmäna affärsvillkor är exempel på ytterligare faktorer som måste anpassas. För vidaregående frågor (t.ex. juridik, skatter) kan vi på tysconnect rekommendera experter inom vårt nätverk.

FULFILLMENT

tysconnect hjälper till att implementera en fungerande logistik och genomför om så önskas även förhandlingar med tjänsteföretagen. För varje handelslösning kan den oumbärliga tysktalande kundtjänsten och en problemfri returhantering sättas upp.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

tysconnect säkerställer att tyska kunder hittar dina erbjudanden och hjälper till med marknadsföringen. Vare sig SEO/SEM, sociala medier eller kooperationer – tysconnect förmedlar starka partners för att öka din synlighet så att målsättningarna uppnås. Med reklambyråer inom nätverket kan tysconnect erbjuda att skapa eller adaptera online- och offlinekampanjer – allt från paketbilagor, reklambanners till tv-reklam.

Kontakt